Voer YOLOv5 uit op uw webcam

Lokaal gevolgtrekking uitvoeren met uw aangepaste YOLOv5-modelgewichten.

Written by Mohamed Traore

Last published at: May 5th, 2022

Lokale inferentie met YOLOv5 op een webcam

Kloon de Ultralytics YOLOv5 Github-repository naar uw computer en voer detect.py uit nadat u de modelgewichten van uw aangepaste YOLOv5-modeltraining hebt opgeslagen .

  • Noteer de directory (map) waarin u de repository kloont. Bewaar het bestandspad, indien mogelijk, voor gemakkelijke toegang later.
  • GitHub commando's cheatsheet

Neem de modelgewichten op in de map "yolov5" die vanuit GitHub naar uw bestandssysteem (computer) is gekloond.

Het webcammodel uitvoeren

Zodra de aangepaste gewichten zijn toegevoegd aan de yolov5-directory op uw lokale computer, kunt u het model in uw webcam uitvoeren nadat u naar de yolov5-directory in uw terminal bent gegaan.

Basisopdracht: voer YOLOv5 uit op een webcam

Omdat de map "yolov5" in de voorbeeldafbeelding zich in de map "mtraor3" bevindt en we de yolov5s-modelgewichten gebruiken die zijn opgeslagen in de map yolov5 ( /Users/mtraor3/yolov5 ) , de voorbeeldcode die we invoeren in onze terminal om uit te voeren lokaal op de webcam ziet er als volgt uit:

 python ./Users/mtraor3/yolov5/detect.py --weights ./Users/mtraor3/yolov5/yolov5s.pt --save_text --save_conf --conf-thres 0.40 --source 0

Voorspellingen en betrouwbaarheidsscores opslaan in een .txt-bestand met gevolgtrekking uitgevoerd bij een betrouwbaarheidsdrempel van 40%

 python path/to/detect.py --weights /path/to/modelweights.pt --save_text --save_conf --conf-thres 0.40 --source 0

Als het bestand met modelgewichten de titel "my_custom_weights.pt" had, wordt de code:

 python ./Users/mtraor3/yolov5/detect.py --weights ./Users/mtraor3/yolov5/my_custom_weights.pt --save_text --save_conf --conf-thres 0.40 --source 0

Optionele argumenten

Er zijn meer optionele argumenten om dingen te doen zoals het wijzigen van de betrouwbaarheidsdrempel, het opslaan van bijgesneden voorspellingsvakken, enz.

Meer voorbeelden:

De voorspellingen en betrouwbaarheidsscores opslaan in een .txt-bestand, met gevolgtrekking bij een betrouwbaarheidsdrempel van 40%.